Voor sommige functies binnen uw bedrijf is het erg belangrijk om te weten of er geen risico’s zijn als een bepaald persoon deze gaat uitvoeren. U kunt daarom uw (toekomstige) werknemers vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw werknemer geen strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de specifieke functie/taak die de werknemer gaat vervullen. Voor bepaalde functies, bijvoorbeeld onderwijzer, gastouder of taxichauffeur, is een VOG verklaring wettelijk verplicht. De overheid legt in regelgeving vast voor welke beroepen een VOG in ieder geval verplicht is. Als er geen wettelijke verplichting is mag u als werkgever zelf bepalen of u een VOG vraagt van uw werknemers.

Wanneer is een VOG verklaring verplicht?

Voor bepaalde functies is een VOG verklaring verplicht, voor andere wenselijk. Als u een VOG nodig heeft, dan kunt u deze in drie makkelijke stappen online aanvragen. Een strafblad kan gevolgen hebben voor de verklaring omtrent het gedrag (VOG) ook wel verklaring (of bewijs) van goed gedrag genoemd. Iedere werkgever kan voor aanvang van een nieuwe baan naar een dergelijke verklaring vragen. Het is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de sollicitant geen bezwaar oplevert voor de nieuwe baan. Rijden onder invloed is voor een onderwijzer niet relevant, maar voor een taxichauffeur wel. Ook als de sollicitant gaat werken met vertrouwelijke gegevens of geld kan zijn nieuwe werkgever om een VOG verklaring vragen.

Voor bepaalde functies is een VOG verklaring verplicht

Hierbij kunt u denken aan functies in de kinderopvang en aan bijvoorbeeld taxichauffeurs. In andere situaties kan het zijn dat de werkgever mag bepalen dat een VOG verklaring verplicht is bij de aanstelling voor een functie binnen de organisatie. Hoewel dit dan niet wettelijk verplicht is, dient u dan wel een VOG te overleggen voordat u bij deze werkgever werkzaam bent.

Wanneer is er geen VOG verklaring nodig?

U heeft geen VOG nodig als dit niet wettelijk verplicht is, in de CAO van de branche er geen afspraken zijn gemaakt over de VOG en of uw werkgever geen VOG verklaring van u verlangt.